top of page

SEOSES PÜHADEGA ON PEREKESKUS 01.05.2024 SULETUD!

OÜ Perekeskusesse on võimalik siseneda ainult etteregistreeritud patsientidel.

Uks on lukus, uksel on silt telefoni numbriga,

pereõde avab ukse (võib ka uksele koputada).

Etteregistreerimine telefonil 43 38 525

Helistamisel palume varuda aega ootamiseks,

kõnekeskus registreerib Teid ootejärjekorda - mängib muusika.

Teile vastatakse esimesel võimalusel.    

 

Mitte tulla kohapeale!

 

Parkimiskord:


Patsientidel on soovitav lisada parkimiskell, mis tagab
15 minutit tasuta parkimist kuni auto numbri registreerimiseni.

Patsientide auto numbrid tuleb registreerida kirjalikult
perekeskuse ooteruumis
.


Kontrolöri trahv on 40 euri.

Kümme nõuannet ladusaks suhtluseks perearstiga

Paljusid meist kimbutab vahel mõni tervisehäda, mille leevendamiseks kodustest ravivõtetest ei piisa ja on vaja arstiabi. Mis juhtudel võiks pöörduda perearsti poole ja kuidas saame ise kaasa aidata, et suhtlus perearstikeskusega oleks ladus ning saaksime nõu ja ravi?

 

Anname siinkohal kümme soovitust, mida järgida suhtluses perearstikeskusega.

Millal pöörduda perearstile?

 • Perearstikeskusesse tasub pöörduda siis, kui sinu tervisemure ei ole kodustest ravivõtetest leevendust saanud, kuid samas ei vaja ülikiiret sekkumist ehk kiirabi kutsumist või EMO-sse minemist. Tavapäraselt otsitakse perearstilt abi näiteks kaua kestnud või ägeda viirushaiguse, mitmesuguste valude või muude haigusseisundite tõttu. Ka krooniliste haigustega inimesed on perearstide jälgimise all, samuti saab perearstikeskuses nii lapsi kui ka täiskasvanuid vaktsineerida nakkushaiguste vastu.

Kuidas perearstikeskusega ühendust võtta?

 • Küllap haarab enamik inimesi telefoni ja helistab, aga aina rohkem perearstikeskusi kasutab ka e-teeninduse võimalusi. Nii et kui arvuti või nutitelefoni kasutamine on sinu jaoks igapäevane, vaata oma perearstikeskuse kodulehelt, kas seal on võimalus digiteenindusplatvormi kaudu pöördumiseks. Platvorme on erinevaid, näiteks e-Perearstikeskus, Perearst24, LEIA ja Eelvisiit. E-teeninduse kasutamiseks pead esmalt sisse logima ja seejärel saad teada anda näiteks enda haigestumisest, paluda kordusretsepti või küsida tervisenõu. Kasu on kahepoolne: patsient saab oma mure detailselt kirja panna ükskõik millisel talle sobival ajal, perearstikeskusel on võimalik oma töötajate tööaega paremini planeerida, suunates abivajaja vastavalt mure kiireloomulisusele ja spetsiifikale kas perearsti, pereõe või mõne muu perearstikeskuses töötava spetsialisti juurde.

Vastuvõtuaega ei pea alati saama samaks päevaks

 • Perearsti või -õe vastuvõtule registreeritakse patsiente lähtuvalt nende tervisemure tõsidusest. Kui sul on äge tervisemure, pead vastuvõtule saama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. 

Tule õigeks ajaks!

 • Kui perearstiga on vastuvõtuaeg kokku lepitud, siis tule vastuvõtule õigeks ajaks. Kui sa ei saa vastuvõtule tulla, siis teata sellest perearstikeskusele võimalikult varakult.

Perearsti asemel võib vastu võtta ka pereõde

 • Perearstikeskustes on aina tavapärasem, et patsiendi võtab arsti asemel esmalt vastu pereõde. Paljude tervisemurede lahendamine kuulubki pereõe pädevusse, kes hindab Su terviseseisundit, annab nõu ja vajadusel kutsub vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse, suunab ta su edasi perearsti või mõne muu spetsialisti vastuvõtule.

Valmistu vastuvõtuks ja ole konkreetne

 • Enne vastuvõttu mõtle oma tervisemure korralikult läbi ja pane tähtsamad asjad kirja. Nii saad vastuvõtu ajal kõik vajaliku läbi arutada ja vastuvõtt jääb planeeritud aja sisse.

Mitu tervisehäda võib vajada mitut vastuvõttu

 • Kui sul on rohkem kui üks tervisemure, siis võib nende lahendamine kauem aega võtta. Seetõttu võib olla vajalik mitme järjestikuse vastuvõtuaja broneerimine – küsi selle kohta telefonis või digiplatvormil aega broneerides pereõelt või administraatorilt. Kui soovid arstilt ka teiste pereliikme tervisemure kohta nõu küsida, tuleks kõigile siiski eraldi vastuvõtu aeg panna ehk perearst ei saa sinu vastuvõtu käigus teiste tervisemuresid lahendada.

Usalda meedikuid!

 • Iga inimese jaoks on tema haigestumine tõsine asi ja seega on arusaadav, et tihtipeale tahetakse end põhjalikult uurida lasta. Kui aga perearst ei pea vajalikuks teatud analüüse või uuringuid teha, siis pole põhjust tema otsuses kahelda. Palun usalda oma perearsti ja pereõde!

Pea kinni sulle määratud ravijuhistest

 • Kui perearst on sulle välja kirjutanud ravimeid ja andnud ravijuhised, siis tuleks nendest kinni pidada. Ravimeid tuleb võtta täpselt nii, nagu arst on öelnud, mitte omapäi koguseid suurendades või vähendades. Näiteks kiputakse vererõhuravimeid võtma ainult siis, kui vererõhk on kõrge, et olukord kontrolli alla saada. Tegelikult tuleb ravimit võtta kogu aeg, et mõju oleks pidev. Kui mõni ravim tekitab kõrvaltoimeid, siis võta perearstikeskusega ühendust, et alternatiive arutada, mitte ära lõpeta lihtsalt rohtude võtmist.

Viisakus ennekõike

 • Ole hea ja suhtle oma pereõe ja perearstiga nende tööajal, seejuures on oluline kahepoolselt viisakas ja lugupidav suhtlus.

Käitumisjuhise video:
 

PEREÕDE on esmane tervisenõustaja

Pereõde osutab iseseisvalt ja koos perearstiga õendusabi, mis seisneb patsientide nõustamises, õpetamises ja juhendamises ja praktilise abi osutamises. 

Mida pereõde teeb?

 • õpetab, nõustab ja juhendab Sind tervise edendamisel ja säilitamisel, haiguste ennetamisel ning haiguste korral

 • osutab Sulle haiguste korral abi

 • korraldab Sinu tervisedokumentatsiooni

Pereõe igapäevased tööülesanded:

 • planeerib ja koordineerib patsientide vastuvõttu

 • nõustab telefoni teel

 • nõustab ägeda haigestumise korral ja krooniliste haiguste toimetuleku osas

Pereõde teeb vajalikke protseduure:

 • seob haavad ja annab juhised koduseks haavahoolduseks

 • vaktsineerib nii lapsi kui ka täiskasvanuid, vastab vaktsineerimisega seotud küsimustele

 • teostab kõrvaloputust

 • eemaldab puugi

 • teeb EKG (elektrokardiogrammi) ja mõõdab vererõhku

 • teeb süste, vereanalüüse

 • mõõdab veresuhkrut  

Perearsti või pereõe vastuvõtule palume alati registreeruda

telefonil 43 38 525

Kui vastuvõtule tuleb mitu inimest samast perekonnast, siis palume panna aeg igale pereliikmele.

Meilile vastame esimesel võimalusel, aga palun arvestada, et meilile võib vastus tulla ka alles 2 tööpäeva jooksul.

Meilile saab jätta informatsiooni, mis ei vaja kiiret lahendamist.


Ägedalt haigestunud patsiendid saavad vastuvõtule

perearstikeskusesse pöördumise päeval, kuid palume ette helistada. 

Pereõde püüab leida Teile sobiliku aja.

Ägedalt haigestunud patsienti võib vastu võtta nii perearst kui ka pereõde.
Kui Teil on vastuvõtuaeg kinni pandud ja Te ei saa tulla,

siis palun teavitage telefonil 43 38 525.


Kui Teil on tervisliku seisundi kohta palju küsimusi,

siis on soovitatav need eelnevalt kirja panna.
Koduvisiite teostab nii  perearst, kui pereõde. 

Telefonis palume kirjeldada probleemi olemust ja põhjust,

miks koduvisiiti soovitakse.

Töövõimetuslehed

 • Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest teatada perearstile või pereõele haigestumise päeval või sellele järgneval päeval.

 • Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardi alusel.

 • Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võite lugeda ravikindlustuse seadusest (§ 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.

Tervisetõendid

 

 • Autojuhi tervisetõendi tegemisel on  patsiendil vajalik täita www.digilugu.ee, kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

 • Perearst väljastab tõendi A, B, BE, C, CE mootorsõidukite ja R katekooria traktorite ja liikurmasinate juhtidele. Mootorsõiduki tervisetõendi nõuded  on sätestatud vabariigi valitsuse määrusega.

 • Relvaloa tervisetõendi tegemiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument.
  Kõik esmakordselt relvaloa tervistõendit taotlevad patsiendid peavad pöörduma psühhiaatri vastuvõtule.

 • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli –ja Gümnaasiumiseaduse § 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

Eriarsti vastuvõtule suunamine

 • Eriarsti vastuvõtule suunamise otsustab perearst.
  Perearst ei väljasta saatekirja eriarstile ilma patsienti nägemata.

 • Ilma perearsti saatekirjata võib pöörduda hambaarsti, silmaarsti,
  psühhiaatri, naistearsti ja meestearsti  poole.

 • Ravikindlustuseta inimestel on võimalus pere-ja eriarstiabi
  saada selle eest ise tasudes.

 • Vältimatu abi (seisundis, kus on oht patsiendi elule) on ravikindlustuseta isikule tasuta.

Retseptide pikendamine

igal tööpäeval 12:00 - 16:00

telefonil 43 38 525

või meili teel:  perekeskus.retseptid@gmail.com
 

 


Ettepanekud ja kaebused


Kui Teil on ettepanekuid või märkusi,

kuidas saame oma perearstikeskust paremaks muuta,

siis võib kirjutada meilitsi meelisova@hotmail.com

bottom of page